Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
         
 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers die minimaal 20 % minder omzet verwachten, kunnen bij uitkeringsinstantie UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. 

update 21-12-2021

NOW 5 en 6

De NOW blijft beschikbaar onder vrijwel de bestaande voorwaarden met een maximaal op te geven omzet verlies van 90% (was 80%). Het minimum blijft 20%. NOW5 (7e aanvraagperiode) geldt voor de periode november en december 2021 en kun je aanvragen bij UWV t/m 31 januari 2022. NOW6 (8e aanvraagperiode) geldt voor de periode januari, februari en maart 2022. Het is nog niet bekend wanneer je NOW6 kunt aanvragen. Nieuw is ook dat starters met personeel die een startdatum hebben tussen 1 februari en 30 september 2021 ook een aanvraag kunnen indienen.

Update 16 februari 2021

Vanaf 15 februari is het mogelijk om de NOW 3.2 aan te vragen. Je kan een beroep doen op de regeling als je over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% hebt. Alle voorwaarden lees je op de website van het UWV. Daar kan je ook de aanvraag indienen en is er een rekenhulp beschikbaar. 

Periodes

Van 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 kan je NOW 3.2. aanvragen voor de periode januari tot en met maart. NOW 3.3 aanvragen kan van 17 mei tot en met 13 juni 2021 voor de maanden april, mei en juni. 

Update 21 januari 2021

De geplande versoberingen in de NOW3.3 zijn van de baan. Dat heeft het kabinet op donderdag 21 januari bekend gemaakt. Het gaat dan om het tijdvak van 1 april tot 1 juli (= 5e UWV-aanvraagperiode). Voor de NOW3.2 -  tijdvak 1 januari tot 1 april (= 4e UWV-aanvraagperiode ) – was daar al eerder toe besloten. Verder zal tot 1 juli de maximale tegemoetkoming in de loonkosten verhoogd worden van 80 naar 85%.

NOW 3.2 en 3.3

Tegemoetkoming NOW3.2 (tijdvak 2, januari 2020 tot 1 april 2021)

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 85% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021 en volgt daarbij de systematiek van de NOW1 en NOW2.

NOW3.2 aanvragen is mogelijk vanaf 15 februari 2021.

Tegemoetkoming NOW3.3 (tijdvak 3, 1 april 2020 tot 1 juli 2021)

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 85% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 april, 1 mei of 1 juni 2021 en volgt daarbij de systematiek van de NOW1 en NOW2.

Lees hier de actuele stand van zaken.

Update 1-9-2020

NOW 3

De NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten en wordt verlengd van 1 oktober 2020 tot eind juni 2021 onder de naam NOW 3. De regeling wordt in 3 tijdvakken van elk 3 maanden opgedeeld. Voor elk tijdvak kun je de keuze maken of je een aanvraag doet. Doel van de NOW 3 is werkgelegenheid zo veel mogelijk te behouden, maar ook werkgevers en werknemers voor te bereiden op ‘de nieuwe economische situatie’, aldus het kabinet.

Een aantal voorwaarden zijn gewijzigd per 1 oktober:

 • NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
 • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.
 • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
 • De korting die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Nog niet alles details zijn al bekend. Lees hier de actuele stand van zaken.

 

Update 22 mei 2020

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW2)

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

NOW 1

De maatregel is omgedoopt tot Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De regeling geldt ook voor werknemers met een flexibel contract en voor oproepkrachten.

Op 31 maart is bekend gemaakt hoe de NOW-regeling er exact uit gaat zien en per heden zijn de loketten van het UWV open voor het indienen van aanvragen.

Checklist

Je kunt als ondernemer vanaf maandag 6 april 2020, vanaf 9.00 uur NOW aanvragen met het aanvraagformulier dat dan op de website van het UWV staat. Houd vooraf onderstaande gegevens bij de hand:

 • Je bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon
 • Als je werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer. Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.
 • Het loonheffingennummer 
  Voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • De 3 maanden waarover je minstens 20% omzetverlies verwacht
 • Het verwachte percentage omzetverlies in die periode
 • Het rekeningnummer en de tenaamstelling. Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. Wij maken de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.
 • Een kopie van uw bankafschrift (scan of schermafbeelding). Dit is een afschrift van de bankrekening die we hierboven noemen. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Let op: je kunt alleen een Nederlands adres en rekeningnummer opgeven.

Op de aanvraag moet je een intentieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaar je dat:

 • Je de juiste informatie heeft ingevuld en volledig bent geweest
 • Je begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag
 • Je bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen
 • Er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd
 • Je akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dossier: Coronavirus

Klik hier om ons dossier over het coronavirus te lezen. Zo ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. 

Nieuws

Wetswijzigingen voor ondernemers per 1 juli 2022

Vanaf vandaag krijg je als (startende) ondernemer te maken met nieuwe wetten en regels. Je mag alleen nog met toestemming consumenten bellen voor een verkoopgesprek, er komt statiegeld op kleine plastic flesjes en de btw-regels voor internationale webshops veranderen. Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen.

Heropening samenleving zorgt voor fors meer cateringbedrijven

Er waren in mei 61 procent meer startende bedrijven in de horeca dan in dezelfde maand vorig jaar. Die stijging is bijna volledig toe te schrijven aan de eventcatering, meldt de Kamer van Koophandel (KVK) woensdag. Volgens hoogleraar Erik Stam heeft dat alles te maken met het wegvallen van de coronamaatregelen.

Lees meer
Lees meer

Kennisbank

Kennisbank Lees meer
Succesvol starten als ondernemer in de gemeente Waterland
Starten met je uurtarief
Welke aftrekposten heb ik als ondernemer?
Lees meer