Twee jaar geleden gaf 41 procent van de ondervraagden in een soortgelijk onderzoek van Knab aan voorstander te zijn van een verplichte AOV. Nu steunt nog maar 36 procent een verplichtstelling. In een overheidsplan, dat naar verwachting in 2027 in werking treedt, moeten zelfstandig ondernemers die niets geregeld hebben, verplicht een AOV afsluiten tegen een premie van ongeveer 8 procent van hun inkomen. Een eventuele uitkering – die komt te liggen rond het minimumloon – begint pas na een wachttijd van vermoedelijk een jaar.

Vooral die voorgenomen wachttijd van een jaar stuit veel ondernemers tegen de borst, ziet Knab. Als de overheid die wachttijd zou inkorten, groeit de steun namelijk naar 57 procent.

Geen financieel vangnet

Uit het onderzoek blijkt dat veel zelfstandige niets geregeld hebben. Zo zegt 42 procent geen financieel vangnet te hebben voor arbeidsongeschiktheid. Van die groep zou het vier op de tien niet lukken om – zonder ondernemersinkomen - het hoofd langer dan een jaar boven water te houden.

Van de 1500 ondervraagden zegt 22 procent een AOV te hebben, 9 procent is aangesloten bij een broodfonds en 4 procent heeft een verzekering via crowdsurance. 20 procent van de ondervraagde zegt voldoende eigen vermogen te hebben om de gevolgen van arbeidsongeschiktheid te kunnen opvangen.

Knab-directeur Nadine Klokke ziet het grote aantal onverzekerde zzp’ers als een sociaal probleem dat opgelost moet worden. Ook de bank steunt daarom het idee van een verplichting, maar wel met als belangrijke voorwaarde dat zowel de premie als de wachttijd omlaaggaan. ,,Om beide te bewerkstelligen is ons advies: maak de AOV verplicht voor álle werkenden, niet alleen voor ondernemers. En zorg er tegelijkertijd voor dat het aantal schijnzelfstandigen wordt teruggedrongen. Op die manier dragen de grote bedrijven een eerlijker deel bij aan het sociale stelsel.’’

Bron: Knab bank

Terug naar overzicht